Et trygt læringsmiljø for dit barn

Vores vision er at gøre det nemt for forældre at hjemmeundervise deres børn i trygge og sunde rammer. 

Velkommen til vores skole


- Har du længe haft en drøm om at hjemmeskole, med ved ikke helt hvor du skal starte?

- Frygter du en negativ påvirkning af dit barn i en traditionel skole? 

- Bor du i udlandet og vil du gerne sikre dit barn en dansk skolegang og mulighed for videre uddannelse? 


Så har vi løsningen til dig!


Vi tilbyder fjernundervisning til hjemmeskolede børn i alle aldre. Vores fokus er på skolens dannende formål og at skabe selvstændige og innovative børn der er godt klædt på til fremtidens udfordringer. Alt dette imens vi sikrer dit barn den faglighed det kræver at komme i gymnasium.


Det her er vores skole. Lærernes, forældrenes og ikke mindst børnenes, hvor alle stemmer bliver hørt, så vi sammen kan

skabe det bedste skoleliv for vores børn i trygge rammer.

For børnenes skyld


I Danmark har vi ikke skolepligt, men undervisningspligt. Det er din Grundlovssikrede ret jf. §76, at du må hjemmeundervise dit barn, i rammer der stemmer mere overens med dine egne værdier, så længe undervisningen står mål med hvad der normalvis læres i folkeskolen.


Det er det budskab vi søger at sprede, i en tid hvor mange traditonelle skoler ikke formår at danne rammerne for en undervisning der tager hensyn til elevernes divergerende interesser, behov og forudsætninger.  Ej heller formår man at give eleverne tid til at finde dem selv og deres unikke kompetencer.

Vi mener det er på høje tid at tænke nyt og genoveje den måde vi lader vores børn gå i skole på. 


Er det ikke på tide at skabe en undervisningsform der er mere målrettet den enkelte elevs interesser og som åbner op for elevernes medbestemmelse? En undervisning der er mere målrettet den enkeltes forudsætninger, så eleven føler sig unik og kompetent? Og ikke mindst en undervisning der støtter børnene i deres dannelserejse og med at finde dem selv.

For børnenes egen skyld.


Det er vores vision på Den Virtuelle Hjemmeskole at støtte forældre i at gøre hjemmeskoling til en realitet og at facilitere den nødvendige viden og dannelse, der kan støtte barnet i dets videre færd i livet.