Sociale aktiviteter

Sammen med den virtuelle undervisning stræber vi efter at afholde flere sociale aktiviteter i løbet af året

Hele året vil byde på spændende virtuelle arrangementer, herunder udfordrende quizzer og konkurrencer.

Vi vil afholde kreative konkurrencer og bl.a. en innovationskonkurrence vi kalder 'Mesterskaberne'. Ud fra givne kriterier og en given tidsramme skal eleverne dyste i at lave det bedste produkt.

Kreative konkurrencer

Virtuelle arrangementer

Sociale udflugter

Vi vil gerne danne rammerne for at elever også kan mødes uden for det virtuelle klasserum. Derfor vil man ofte kunne mødes til sociale udflugter hvor mange af eleverne befinder sig i samme geografiske område.

Hjemmeundevisere savner ofte et godt netværk. Vi vil forsøge at danne rammerne for et godt forældrenetværk. Således kan eleverne også mødes i deres fritid og forældrende udveksle gode idéer og erfaringer.

Forældrenetværk

Forældreudvalg

 

I forlængelse af vores håb om at skabe et godt forældrenetværk, ønsker vi at danne en central forældregruppe; Forældreudvalget. Gruppen vil bl.a. være med til at arrangere skolens sociale udflugter og samtidig blive inviteret til nogle af undervisernes møder. Derved kan de være med til at forme skolens fremtidige udvikling. 


Ønske om tilmelding til forældreudvalget noteres ved indmeldingen af barnet, eller på registrering@denvirtuellehjemmeskole.dk.